Vedat Tek: "İyi Mimar Yetiştikçe, Tecrübesi Arttıkça, Gitgide Sadeliğe Meyletmeye Başlar."