Tarihin En Acımasız Deneyleri


Bilimin insanlığa kazandırdıkları tartışma dışı bir konudur. Peki her şey gibi bilimin de bir karanlık yüzü yok mudur? Bu bölümde tarihteki en acımasız deneyleri değerlendiriyoruz.

@ErenBerkeYörük