Stalk bir saplantı mıdır yoksa yararlı yanları da var mıdır?