Popüler Kültür Presi


Popüler kültür insanları aynılaşmaya itiyor. Peki farklı olma çabası bunu engelleyip bizleri birey olmaya yaklaştırır mı?