Kütle Kontrolü


Türkiye'nin %50 si obez veya obez öncesi dönemde. Kibrit kutusu kadar peynir yemek ya da üç beyazdan uzak durmak sizin için imkansızsa, aradığınız beslenme yöntemi bizim de uyguladığımız ''intermittent fasting'' olabilir.