İlk İnsan, İlk Günah, İlk Ceza


Birçok inanışta ve teolojik öğretide "ilk insan" konusu üzerine anlatılar mevcuttur. Bu bölümde örnek seçtiğimiz mitoloji ve semavi dinlerde, ilk insanın yaratılışı ve cennetten kovulması konusunu karşılaştırmalı olarak işledik. İyi dinlemeler.