Hareketli Fotoğrafın Getirdikleri...


Sinematris'te günümüz sinemasını inceliyoruz. Bugünün sinemasını biçimlendirip ortaya çıkaran tüm tarihsel, sanatsal, sektörel ve kültürel etkileri konu edinmeye çalışıyoruz.