Demeter - Anaç olduğu kadar hırçın da


Tarım, bereket ve hasat tanrıçası Demeter. Onun anaçlığına kanıp doğaya zarar verenlerin vay haline.