Çağın İşkencesi: Çalışmak


"Yurttaşlar! Beyaz yakalılar! Siz de köyünüze dönüp münzevi bir hayat benimsemek istiyor musunuz?" Protez Perspektif bu bölümde ilk çağlardan bugüne çalışan insanı konuşuyor.