Bir Takıntı Hikayesi
Bu bölümde takıntılı bir aşığın işlediği vahşi bir cinayeti konuşacağız.